Floriterapija

Floriterapija je blaga, prirodna procedura koja ima za cilj da obnovi harmoniju tela i psihe pacijenta. U svakom od nas postoji energija koja je potrebna i dovoljna za potpuno isceljenje.Treba je samo deblokirati tako da može da deluje iznutra. Svaka esencija korespondira sa određenim psihičkim stanjem koje može da naruši našu ravnotežu i da “proizvede” bolest. Način života i okolnosti narušavaju energetski balans u našem telu usred čega se gomilaju toksični vrtlozi koji stvaraju blokade negativnih vibracija čijim dugoročnim prisustvom u telu nastaje bolest. Kako je naše Telo najinteligentniji deo Uma mi moramo da bismo ostali zdravi da reagujemo pravovremeno i ne zanemarujemo signale i upozorenja tela putem senzacija i bolova. Ukoliko obratimo pažnju i na vreme reagujemo  uz dobar  izbor biljnih esencija (floriterapija) možemo da predupredimo bolest i vratimo pozitivan i neometan energetski tok u određeni deo tela.Psihološko stanje oslikava potencijalnu mogućnost za prelazak na viši nivo deblokade energije, a to je emocionalni nivo. Dugoročno skladištenje negativnih emocia  dovodi do bolesti.Veoma je važno da osluškujemo svoje telo i pravovremeno reagujemo. Uz blagovremeno delovanje esencija po izboru terapeuta brzo i lako možemo uspostaviti ravnotežu i otkloniti potencijalne mogućnosti za nastanak bolesti.Energetska psihologija kao jednu od metoda isceljenja koristi floriterapiju. Astrohealing terapeut po izboru za klijenta bira u kombinaciji sa planetarnim esencijama i esencije pomagače za određeni element planete u horoskopu t.j. za disbalans na jednom od četiri nivoa (vazduh,vatra,voda,zemlja).Pravi izbor cvetnih esencija (Bahove esencije) u kombinaciji sa kalifornijskim, australijskim ili južnoafričkim esencijama može odabrati praktičar ili terapeut energetske psihologije koje ima i komplementarno znanje iz astrologije.

%d bloggers like this: