• Uncategorized

    Floriterapija

    Kako deluju cvetne esencije?

    Od kada sam otkrila cvetne esencije i počela da se bavim  aktivno floriterapijom, moj  život je dobio sasvim drugačiji tok. 

    Prirodna medicina  uopšte, a posebno floriterapija preokrenule su uvrežene stavove: simptomi se eliminišu poniranjem u njihove unutrašnje razloge, obnavljanjem lične harmonije (duha, duše i tela) koja predstavlja pravi put ka suštinski dobrom zdravlju.