Energetska Psihologija

“Svaki korak napred znači kidanje sebe iz majčine utrobe nesvesnog u kojoj masa ljudi prebiva.” – Carl Jung 

 

Sve je energija

Sve sto radimo, način na koji pričamo, naši odnosi sa drugim ljudima, naši stavovi, naše misli koje oblikuju nas život.

Čovek je pre svega energetsko biće. Izgled i zdravlje našeg tela formira naša energija koju nosimo, zapravo energija na kojoj vibriramo. Od vibratornog stanja naseg tela zavisiće i naše zdravlje, tokovi misli, međuljudski odnosi, najsloženije  i najjednostavnije stvari koje radimo…

Energetska psihologija blago i brzo oslobađa traumatične događaje zamrznute u vremenu unutar sistema um-telo. Ti događaji mogu negativno uticati na to kako osoba sagledava svet i iskustva, kako upravlja svojim emocijama i gradi odnose sa drugim ljudima.

 

Šta predstavlja Energetska Psihologija?

Energetska psihologija predstavlja novi sistem pristupa rešavanju ljudskih emocionalnih problema. EP govori da su glavni uzrok psiho mentalnim problemima u stvari blokade koje stvarmo u prirodnim tokovima životne energije kroz naš misaono / telesni sistem.

Životna energija je veoma važna za ispravno funkcionisanje našeg telesnog sistema, odnosno svake ćelije u organizmu, jer u suprotnom dolazi do disbalansa u ćeliji i njena osnovna funkcija se menja što dovodi do bolesti. Kada napravimo blokadu mi tada narušavamo harmoniju u organizmu što dovodi do generisanja negativne energije.
Energetske blokade su u stvari blokirani energetski tokovi na određenim mestima ili njihovo preusmeravanje, odnosno skretanje putanje kretanja životne energije. Tako nastaje u tom delu tela disbalans energije gde se energija na jednom mestu gomila, a na drugom je oskudna, odnoso u suprotnom polaritetu. Energetske blokade javljaju se kada osoba :

  • preživi određenu traumu,
  • negativno razmišlja o sebi ili drugima
  • ima strah
  • ima pogrešna uverenja…

Energetsku psihologiju ne treba mešati sa psihoterapijama ili sa akupunkturom, aromaterapijom, refleksologijom, raznim vrstama masaža itd. Energetsku psihologiju jednostavno mogli bismo definisati kao skup psiholoških i energetski tehnika kolje služe da harmonizuju energiju preko psiholoških nivoa jedne ličnosti.

Kroz iskustvo se videlo da energetskom psihologijom možete rešavati sledeće probleme: brige, strahove, strepnje, fobije, bolne uspomene,  tugu, traumatična iskustva, stres, iscrpljenost, ljutnju, bes, ozlojeđenost, razdražljivost, ćudljivost, depresiju, nesigurnost, nisko samopoštovanje, teškoće u odnosima sa drugima, ograničavajuća verovanja

Nabrojani su neki od osnovnih uzroka koji prave energetske blokade u organizmu. Svi oni sputavaju čoveka da živi život „punim plućima“, da prihvata prirodna dobra, životnu sreću i zadovoljstva. Odblokirati negativnu energiju i osloboditi energi ju da teče nesmetano je od primarne važnosti za životno zdravlje, spokojstvo i sreću.

Neke od tehnika koje se koriste u ove svrhe su:

  • Astromeridijanska tehnika (AMT) Meridijani u telu
  • Balansiranje čakri Čakre
  • Razne tehnike opuštanja (meditacija)
  • Korišćenje biljnih esencija Floriterapija
  • Razne metode kontrolisanog disanja
%d bloggers like this: