Od vaše Irine za vas

Očekuje nas uzbudljiv ciklus radionica! Pridružite se!

  • Floriterapija
    Kako deluju cvetne esencije? Od kada sam otkrila cvetne esencije i počela da se bavim  aktivno floriterapijom, moj  život je dobio sasvim drugačiji tok.  Prirodna medicina  uopšte, a posebno floriterapija preokrenule su uvrežene stavove: simptomi se eliminišu poniranjem u njihove unutrašnje razloge, obnavljanjem lične harmonije (duha, duše i tela) koja predstavlja pravi put ka suštinski dobrom zdravlju. Upražnjavanje floriterapije znači ulazak u jedan dinamičan proces, to jeste upravo preispitivanje svega što zaista ne funkcioniše u našem životu. Traženje cveta koji leči znači pogled unutra, upoznavanje sebe samih. Naše misli su definitivno „okidači“ svih naših mentalnih i fizičkih stanja.  Nijedna bolest se ne dešava slučajno. Manifestuje se jer na neki način nismo u harmoniji sa samim sobom, sa svojom okolinom i onim čime se bavimo.  Da bismo postigli boljitak i isceljenje, nisu nam potrebni lekovi i tretmani već promena. Na primer, jedan običan grip natera nas da provedemo izvesno vreme u krevetu čime dobijemo vreme za sebe, za razmišljanje. Prelomi i fizičke povrede menjaju naše svakodnevne navike, tumor nas podstiče da u potpunosti preispitamo svoj život, način na koji se hranimo, tenzije koje nas pritiskaju, nezadovoljstva koja poričemo, sve ono što duboko u nama pronalazi pore u kojima se akumulira. Bolest je kao vatra u nama, s vremena na vreme utihne, a onda se nenadano opet pojavi, kao vulkan. Bolest nastaje kao posledica loše vibracije našeg tela koja je isključivo povezana sa emocijama.  Unutrašnja patnja ne može se ignorisati dugo vremena, što je više potiskujemo, ona će se manifestovati u jačoj formi. Važno je obratiti pažnju na prve simptome koje uočimo. Menstrualni bolovi su u stvari  odraz nedoživljene, ignorisane, potisnute ženstvenosti koja se jednom mesečno intenzivno javlja! Umor je izraz prevelikog raskoraka između onoga što jesmo i onoga što radimo! Osećaj praznine i usamljenosti koji obuzima sve veći broj ljudi, govori nam upravo da smo se otuđili od sebe samih! Tražimo „srodnu dušu“, a u stvari tražimo sopstvenu dušu, zanemarenu u svakodnevnici  pretrpanoj gomilom obaveza! Cvetne esencije balansiraju i integrišu suprotnosti unutar nas.  Kada koristimo alopatske lekove oni suzbijaju ili ublažavaju bolne i neprijatne simptome i naša svest nam govori: „Bolje mi je!“ Korišćenjem cvetnih esencija menjamo vibracionu energiju koja deluje preko energetskog polja koje okružuje fizičko telo(aura). Energetska polja su nosioci misli i emocija. Preko energetskog polja cvetne esencije deluju na emocionalne i mentalne uzroke stresa. Odabirom prave kombinacije, floriterapeut pomaže korisniku da podigne svest, a samim tim da identifikuje i transformiše osećanja, misli i stavove koje ima u odnosu na bolest i životna dešavanja.  Osećaj koji se stvara u telu korišćenjem cvetnih esencija je: „Ja se menjam!“
  • CIKLUS RADIONICA U 2021
  • Najava radionice 02.11.2020
    MESEC  – ČETVRTI ENERGETSKI CENTAR Četvrti energetski centar ili srčana čakra nalazi se u središtu grudnog koša i vezana je za rad endokrilne žlezde  -Timus – koja je odgovorna za naš imuni sistem…..
  • Najava radionice 26.10.2020